مراحل کاشت مو

شش ماه بعد از کاشت مو

اگزما یا درماتیت

تزریق بوتاکس

رفع گزانتوم پلک با لیزر co2

مزوتراپی مو بعد از کاشت مو

سیستم لیزری جهت تحریک رشد مو

رضایت بیمار بعد از کاشت مو