نکات مهم در تزریق چربی به بدن

نکات مهم در تزریق چربی به بدن تزریق چربی یا لیپوترانسفر فرایند انتقال چربی از نقاطی از بدن به نقاطی دیگر از بدن می باشد؛ در واقع چربی هایی که استخراج می شود از مناطقی از بدن که تجمع چربی در آن زیاد است (مانند شکم و پهلو)انجام می گیرد و پس از استخراج طبق […]

read more »