درباره دکتر

دکترصفیه چعباوی زاده

متخصص پوست و مو و زیبایی به شماره نظام پزشکی ۲۷۹۹۰
عضو انجمن متخصصین پوست ایران به شماره عضویت ۱۰۶۱
انجمن متخصصین پوست ایران
۲۰ سال سابقه در درمان بیماری های پوست و مو
ارتباط نزدیک با اساتید دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی دنیا
تربیت تیم جراحی مجرب در زمینه کاشت مو و استفاده از تکنولوژی های روزدنیا
کاشت مو در اتاق های عمل مجهز با امکانات کامل جهت انجام عمل به صورت سرپایی