درمان بیماری های پوستی

بایگانیدرمان بیماری های پوستی

زگیل پوستی

زگیل و راه های درمان آن

زگیل ها توده های ریزی هستند که به صورت گوشت اضافه در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شوند. در حقیقت آن ها را می

اگزمای پوستی

اگزمای پوستی

اگزمای پوستی اگزما یا درماتیت واژه ای برای بیان انواع انواع مختلفی از بیماری های پوستی می باشد. این بیماری اغلب در واقع حالتی از