کاشت ابرو

بایگانیکاشت ابرو

کاشت ابرو به روشfut

کاشت ابرو به روش fut

کاشت ابرو به روش fut واژه ای نام آشنا و پرطرفدار میان افرادی می باشد که در معقوله کاشت ابرو تحقیقات بسیاری انجام داده اند

کاشت ابرو به روش fit

کاشت ابرو به روش fit

کاشت ابرو به روش fit با برداشتن واحدهای فولیکولار انجام می گیرد. این روش سبب می شود زخم های بزرگ بر روی پوست بانک مو