شستشو بعد از کاشت ابرو

بایگانیشستشو بعد از کاشت ابرو

کاشت ابرو

ابرو در مقایسه با موی سر از تعداد کمی تار مو تشکیل شده ولی همین چند تار مو باعث زیبایی و جذابیت صورت فرد می